Zbawienie w Jezusie

Dz 4,12 – ludzkość wiele razy próbowała znaleźć rozwiązanie problemu grzechu i zła na własną rękę.
Nigdy się to nie udało i nigdy się nie uda. Jest tylko jedna droga zbawienia i jeden Zbawiciel –
Jezus Chrystus.

 

Jeśli nie byłeś na spotkaniu lub pragniesz odświeżyć to co na nim usłyszałeś, udostępniamy całą prelekcję poniżej.

 

Uwaga – Bardzo prosimy nie dzielić materiału z osobami, które nie uczestniczą w kursie.

Warto przeczytać..

Sięgnij do Pisma Świętego aby dowiedzieć się co Słowo Boże mówi na temat grzechu.

J 1,14 – Jezus jest listem Boga do ludzi. W Nim ukazała się cała pełnia miłości Boga do człowieka. On przyszedł na ziemię,
bo Bóg się utożsamił z człowiekiem.

Rdz 3,15 – zaraz po pierwszym wyborze zła przez ludzi, Bóg zapowiada rozwiązanie problemu grzechu i zwycięstwo nad
przeciwnikiem.

2 Kor 5,21 – na Jezusa – jedynego Sprawiedliwego – spadły grzechy nas wszystkich i On poniósł je na krzyż

Dz 4,12 – ludzkość wiele razy próbowała znaleźć rozwiązanie problemu grzechu i zła na własną rękę.
Nigdy się to nie udało i nigdy się nie uda. Jest tylko jedna droga zbawienia i jeden Zbawiciel –
Jezus Chrystus.

 

(Możesz skorzystać z Pisma Świętego w wersji papierowej lub w wygodnej wersji online. Polecamy również instalację aplikacji Pisma Świętego na telefon.)