Duch Święty

Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz Dz 2,38


Jeśli nie byłeś na spotkaniu lub pragniesz odświeżyć to co na nim usłyszałeś, udostępniamy całą prelekcję poniżej.

Uwaga – Bardzo prosimy nie dzielić materiału z osobami, które nie uczestniczą w kursie.