Dlaczego nasz kurs

Jeśli nie zostałeś jeszcze bierzmowany, a z różnych powodów pragniesz przystąpić do tego sakramentu, mamy dla Ciebie propozycję jak dobrze przygotować się do otrzymania bierzmowania. Projekt kursu został powołany przez kurię biskupią archidiecezji poznańskiej a jego wykonanie powierzone zostało Szkole Nowej Ewangelizacji.

Sprawdzone Metody

Po pierwsze, kurs oparty jest o sprawdzone narzędzie ewangelizacji, tj. o Kerygmat. Jest to formuła pierwszego głoszenia nauki chrześcijańskiej, jakiej pierwowzór stosowali sam Pan Jezus oraz Apostołowie, a w ślad za nimi cały pierwotny Kościół. Kerygmat to nic innego jak podstawowe prawdy naszej wiary opowiedziane w kilku centralnych punktach. Aktualne przepowiadanie Kerygmatu jest całkowicie zgodne z Nauką Kościoła Katolickiego oraz wsparte jest treściami Pisma Świętego.

Dziś Kerygmat stosuje się bardzo aktywnie w ruchach Nowej Ewangelizacji – misji przepowiadaniu prawd wiary ochrzczonym za pośrednictwem nowych form i metod i powołanej przez Jana Pawła II. Jako Szkoła Nowej Ewangelizacji wykorzystujemy to narzędzie podczas licznych kursów oraz rekolekcji jakie organizacja szkół SNE głosi od wielu lat tysiącom wiernym na całym świecie. Na tej właśnie podstawie stworzyliśmy program kursu przygotowującego do bierzmowania i cykl jego 7 spotkań.

Program kursu zaaprobowany został przez kurię poznańską, a bezpośredni patronat nad kursem sprawuje ks bp Szymon Stułkowski, który jest m.in.  członkiem Komisji ds. Misji i Rady ds. Apostolstwa Świeckich W Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Szymon jest też inicjatorem powstania projektu ds. bierzmowania dorosłych w archidiecezji.

Dogodna formuła

Wiemy, że życie dorosłych wypełnione jest licznymi obowiązkami, np. nauką oraz pracą. Dlatego postanowiliśmy opracować formułę spotkań, która będzie maksymalnie dogodna, zarówno dla pracujących i uczących się. 

Kurs to cykl 7 spotkań jakie odbywają się co 2 tygodnie w sobotnie poranki. (Uwaga: kurs, nie jest kursem online, spotkania odbywają się stacjonarnie).

Czas spotkania to 2 godziny, które podzieliśmy na rozmowę, krótką modlitwę, słuchanie oraz śniadanie. 

Spotkania prowadzą świecy, którzy poza przekazaniem cennej wiedzy dzielą się też własnym doświadczeniem wiary. Opiekę duszpasterską sprawuje Ks. Waldemar Szlachetka, wieloletni opiekun duchowny poznańskiej Szkoły oraz prywatnie proboszcz parafii na poznańskiej Woli. 

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do otrzymania sakramentu bierzmowania oraz ogłoszenie najważniejszych prawd wiary Kościoła, w którym przyjmiesz ten sakrament.

Ukończenie kursu skutkuje otrzymaniem specjalnego zaświadczenia, które jest honorowane przez Twoją parafię, gdzie planujesz otrzymać sakrament bądź przez katedrę poznańską, gdzie również możesz przystąpić do bierzmowania. 

 

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla:

  • Osób ochrzczonych w Kościele Katolickim – Jeśli nie jesteś jeszcze ochrzczony i zamierzasz przyjąć sakramenty chrztu i bierzmowania jednocześnie, możesz skorzystać z naszego kursu. Pamiętaj, zaświadczenie o otrzymanym chrzcie św. niezbędne jest przy kwalifikacji do udzielenia bierzmowania.
  • Osób dorosłych, które ukończyły min. 20 lat.
 

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w kursie należy spełnić poniższe warunki

1. Zgoda lub skierowanie proboszcza z Twojej macierzystej parafii do odbycia kursu. Ponieważ kurs jest przedsięwzięciem diecezjalnym, księża w obrębie diecezji poznańskiej zaznajomieni są z projektem kursu bierzmowaniedorosłych.pl

2. Uiszczenie opłaty za kurs w wys. 150 zł

Opłatę należy przekazać na konto organizatora:

Szkoła Nowej Ewangelizacji, Poznań – Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji
„Wspólnota Św. Barnaby”, ul. Fredry 11, 61-701 Poznań.

Konto Bankowe: 76 2490 0005 0000 4530 7486 3605
Tytułem: Bierzmowanie Dorosłych (dodając rok i sezon edycji)

Opłata przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem kursu tj. śniadania, materiały, media, miejsce spotkań.
Jeśli z jakiś przyczyn nie jesteś w stanie sfinansować opłaty za kurs, a chcesz wziąć w nim udział, napisz do nas na adres zapisy@bierzmowaniedoroslych.pl  z krótkim opisem Twojej sytuacji.

3. Należy zapisać się na kurs przy użyciu formularza na stronie – tutaj.
4. Należy przesłać mailem potwierdzenie przelewu za opłatę za kurs na adres zapisy@bierzmowaniedoroslych.pl

 
 

Bierzmowanie w katedrze

Odbycie kursu umożliwi Tobie bierzmowanie w Twojej parafii. Sakrament ten możesz też przyjąć wraz z innymi dorosłymi z diecezji poznańskiej podczas jednego z poniższych terminów bierzmowani w katedrze poznańskiej w roku 2024:

  • 25 lutego     
  • 19 maja     
  • 1 września     
  • 1 grudnia  

Sakrament bierzmowania w Katedrze udzielany jest podczas Mszy św. niedzielnej o godz. 14.00. Kandydaci mają obowiązek przybyć  pół godziny wcześniej, tj. o godzinie 13.30, z właściwie wypełnionym dokumentem do bierzmowania (adres parafii chrztu, podpis księdza proboszcza, pieczęć parafialna) od własnego księdza proboszcza, z zaświadczeniem odbycia kursu i po spowiedzi i ze świadkiem.

Więcej informacji na stronie archidiecezji http://archpoznan.pl/pl/bierzmowanie